|
|
|
|
|
|

MANŞON FİYAT MANŞON FİYAT SOMUN (KM)
PUL (MB)
FİYAT SOMUN (KM)
PUL (MB)
FİYAT
H 205       17,60  TL H 2305  26,80  TL KM 00         9,20  TL MB 09  4,14  TL
H 206       17,60  TL H 2306  26,80  TL KM 01         8,28  TL MB 10  4,14  TL
H 207       18,06  TL H 2307  26,80  TL KM 02         8,28  TL MB 11  4,37  TL
H 208       18,06  TL H 2308  26,80  TL KM 03         8,28  TL MB 12  4,37  TL
H 209       18,52  TL H 2309  27,72  TL KM 04         8,28  TL MB 13  5,64  TL
H 210       20,01  TL H 2310  28,64  TL KM 05         8,51  TL MB 14  11,39  TL
H 211       21,97  TL H 2311  34,27  TL KM 06         8,51  TL MB 15  8,40  TL
H 212       23,69  TL H 2312  36,92  TL KM 07         9,32  TL MB 16  8,51  TL
H 213       34,27  TL H 2313  52,67  TL KM 08       10,24  TL MB 17  10,12  TL
H 214       57,73  TL H 2314  83,49  TL KM 09       11,73  TL MB 18  10,58  TL
H 215       44,62  TL H 2315  76,02  TL KM 10       12,88  TL MB 19  11,39  TL
H 216       50,03  TL H 2316  89,24  TL KM 11       14,03  TL MB 20  12,19  TL
H 217       74,29  TL H 2317  117,76  TL KM 12       14,95  TL MB 21  29,10  TL
H 218       89,24  TL H 2318  140,42  TL KM 13       19,09  TL MB 22  34,73  TL
H 219     110,17  TL H 2319  155,60  TL KM 14       36,11  TL MB 23  44,97  TL
H 220     142,37  TL H 2320  182,16  TL KM 15       26,45  TL MB 24  31,63  TL
H 222     151,80  TL H 2322  208,73  TL KM 16       29,10  TL MB 25  54,63  TL
H 305       22,89  TL H 2324  360,30  TL KM 17       36,92  TL MB 26  35,42  TL
H 306       22,89  TL H 2326  417,22  TL KM 18       40,14  TL MB 27  77,17  TL
H 307       21,51  TL H 2328  523,14  TL KM 19       51,29  TL MB 28  54,63  TL
H 308       21,51  TL H 2330  625,49  TL KM 20       63,02  TL MB 29  99,59  TL
H 309       22,66  TL H 2332  678,39  TL KM 21       94,99  TL MB 30  75,44  TL
H 310       24,15  TL H 2334  784,65  TL KM 22       84,07  TL MB 31  112,36  TL
H 311       25,88  TL H 2336  1.004,53  TL KM 23     159,39  TL MB 32  93,15  TL
H 312       27,72  TL H 2338   1.095,49  TL KM 24     146,51  TL MB 33  122,13  TL
H 313       39,45  TL H 2340  1.225,10  TL KM 25     201,25  TL MB 34  104,54  TL
H 314       69,00  TL H 2344  1.526,51  TL KM 26     178,37  TL MB 36  122,13  TL
H 315       57,73  TL H 2348  1.924,07  TL KM 27     220,00  TL MB 38  128,46  TL
H 316       68,43  TL H 3130  515,55  TL KM 28     206,31  TL MB 40  150,77  TL
H 317       86,71  TL H 3132  602,83  TL KM 29     235,18  TL MB 44  180,44  TL
H 318     110,17  TL H 3134  705,07  TL KM 30     220,00  TL MB 48  221,61  TL
H 319     136,62  TL H 3136  890,79  TL KM 31     288,19  TL MB 52  240,70  TL
H 320     151,80  TL H 3138  1.046,16  TL KM 32     235,18  TL MB 56  250,36  TL
H 321     235,18  TL H 3140  1.086,64  TL KM 33     314,76  TL    
H 322     204,47  TL H 3144  1.238,67  TL KM 34     284,40  TL    
H 3024      322,35  TL H 3148  1.593,79  TL KM 36      333,85  TL    
H 3026     386,75  TL H 3152  1.770,08  TL KM 38     367,89  TL    
H 3028     447,35  TL H 3156  1.988,58  TL KM 40     371,11  TL    
H 3030      492,78  TL H 3160  3.318,90  TL KM 44     423,43  TL    
H 3032     576,15  TL H 3164  3.847,90  TL KM 48     510,03  TL    
H 3034     655,85  TL H 2352   1.988,12  TL KM 52      618,93  TL    
H 3036     871,82  TL H 2356   2.213,18  TL KM 56     705,76  TL    
H 3038     974,17  TL H 2360   3.591,45  TL KM 60     885,04  TL    
H 3040   1.137,12  TL H 2364   4.136,55  TL KM 64   1.016,83  TL    
H 3044   1.158,28  TL     KM 68  1.257,76  TL    
H 3048   1.503,97  TL     KM 72  1.447,16  TL    
H 3052   1.683,60  TL     MB 00  3,91  TL    
H 3056   1.860,47  TL     MB 01  3,91  TL    
H 3060  3.078,32  TL     MB 02  3,91  TL    
H 3064  3.687,36  TL     MB 03  3,91  TL    
H 3120  178,37  TL     MB 04  4,03  TL    
H 3122  212,41  TL     MB 05  4,03  TL    
H 3124  341,21  TL     MB 06  4,03  TL    
H 3126  390,43  TL     MB 07  4,14  TL    
H 3128  443,67  TL     MB 08  4,14  TL    
MANŞON FİYAT MANŞON FİYAT MANŞON FİYAT MANŞON FİYAT
AHX 308       47,61  TL AHX 2308       51,64  TL AHX 24160   2.674,44  TL    
AHX 309       51,64  TL AHX 2309       51,64  TL AHX 24164   3.078,32  TL    
AHX 310       51,64  TL AHX 2310       55,55  TL        
AHX 311       51,64  TL AHX 2311       67,51  TL        
AHX 312       55,78  TL AHX 2312       78,89  TL        
AHX 313       79,35  TL AHX 2313       83,49  TL        
AHX 314       91,31  TL AHX 2314       99,25  TL        
AHX 315     103,16  TL AHX 2315     111,09  TL        
AHX 316     110,06  TL AHX 2316     125,12  TL        
AHX 317     130,99  TL AHX 2317     138,69  TL        
AHX 318     142,72  TL AHX 2318     155,60  TL        
AHX 319     166,64  TL AHX 2319     166,87  TL        
AHX 320     186,42  TL AHX 2320     197,23  TL        
AHX 322     210,11  TL AHX 2322     231,27  TL        
AHX 3024     284,40  TL AHX 2324     337,53  TL        
AHX 3026     314,76  TL AHX 2326     390,43  TL        
AHX 3028     394,45  TL AHX 2328     444,36  TL        
AHX 3030     466,33  TL AHX 2330     523,14  TL        
AHX 3032     663,55  TL AHX 2332     651,94  TL        
AHX 3034     750,61  TL AHX 2334     807,30  TL        
AHX 3036     856,75  TL AHX 2336     993,03  TL        
AHX 3038     860,20  TL AHX 2338   1.007,17  TL        
AHX 3040     962,21  TL AHX 2340   1.160,81  TL        
AHX 3044   1.218,77  TL AHX 2344   1.327,56  TL        
AHX 3048   1.484,88  TL AHX 2348   1.555,26  TL        
AHX 3052   1.725,35  TL AHX 2352   1.908,20  TL        
AHX 3056   2.084,49  TL AHX 2356   2.212,72  TL        
AHX 3060   2.424,20  TL AHX 24022     246,45  TL        
AHX 3120     174,57  TL AHX 24024     333,73  TL        
AHX 3122     197,23  TL AHX 24026     368,12  TL        
AHX 3124     303,49  TL AHX 24028     428,38  TL        
AHX 3126     314,64  TL AHX 24030     523,14  TL        
AHX 3128     394,45  TL AHX 24032     663,55  TL        
AHX 3130     454,83  TL AHX 24034     796,03  TL        
AHX 3132     644,35  TL AHX 24036   1.000,50  TL        
AHX 3134     777,17  TL AHX 24038   1.020,40  TL        
AHX 3136     898,27  TL AHX 24040   1.170,47  TL        
AHX 3138     901,03  TL AHX 24044   1.362,87  TL        
AHX 3140   1.010,28  TL AHX 24048   1.523,18  TL        
AHX 3144   1.048,80  TL AHX 24052   1.908,20  TL        
AHX 3148   1.587,35  TL AHX 24056   2.212,72  TL        
AHX 3152   1.908,20  TL AHX 24122     250,24  TL        
AHX 3156   2.212,72  TL AHX 24124     341,21  TL        
AHX 3160   2.886,04  TL AHX 24126     398,25  TL        
AHX 3220     197,23  TL AHX 24128     454,83  TL        
AHX 3222     227,47  TL AHX 24130     549,59  TL        
AHX 3224     330,05  TL AHX 24132     678,39  TL        
AHX 3226     394,45  TL AHX 24134     830,07  TL        
AHX 3228     435,97  TL AHX 24136   1.042,36  TL        
AHX 3230     523,25  TL AHX 24138   1.073,30  TL        
AHX 3232     655,73  TL AHX 24140   1.218,77  TL        
AHX 3234     807,30  TL AHX 24144   1.446,36  TL        
AHX 3236     996,82  TL AHX 24148   1.587,35  TL        
AHX 3238   1.190,02  TL AHX 24152   1.965,70  TL        
AHX 3240   1.383,34  TL AHX 24156   2.324,96  TL        
KM SOL DİŞ SOMUNLAR   KM FİBERLİ SOMUNLAR   KMT SOMUNLAR
SOMUN  FİYAT    SOMUN  FİYAT    SOMUN  FİYAT 
KM06 S              9,66  TL   KM00 F            22,54  TL   KMT 2           224,14  TL
KM07 S            10,58  TL   KM01 F            22,54  TL   KMT 3           224,14  TL
KM08 S            11,96  TL   KM02 F            22,54  TL   KMT 4           228,97  TL
KM09 S            13,80  TL   KM03 F            22,54  TL   KMT 5           228,97  TL
KM10 S            15,53  TL   KM04 F            27,72  TL   KMT 6           241,04  TL
KM11 S            17,60  TL   KM05 F            36,46  TL   KMT 7           253,23  TL
KM12 S            17,60  TL   KM06 F            44,97  TL   KMT 8           265,08  TL
KM13 S            23,35  TL   KM07 F            51,75  TL   KMT 9           284,51  TL
KM14 S            36,57  TL   KM08 F            55,20  TL   KMT 10           293,02  TL
KM15 S            30,82  TL   KM09 F            63,83  TL   KMT 11           330,97  TL
KM16 S            34,27  TL   KM10 F            72,57  TL   KMT 12           379,04  TL
KM17 S            43,01  TL   KM11 F            79,35  TL   KMT 13           377,66  TL
KM18 S            45,77  TL   KM12 F            87,98  TL   KMT 14           413,43  TL
KM19 S            59,00  TL   KM13 F            96,72  TL   KMT 15           413,43  TL
KM20 S            73,95  TL   KM14 F           103,50  TL   KMT 16           413,43  TL
KM21 S           110,98  TL   KM15 F           110,40  TL   KMT 17           413,43  TL
KM22 S            98,67  TL   KM16 F           120,64  TL   KMT 18           465,18  TL
KM23 S           182,05  TL   KM17 F           127,65  TL   KMT 19           551,43  TL
KM24 S           170,78  TL   KM18 F           138,00  TL   KMT 20           568,56  TL
KM25 S           231,38  TL   KM19 F           144,90  TL   KMT 22           585,81  TL
KM26 S           208,73  TL   KM20 F           151,57  TL   KMT 24           620,31  TL
KM27 S           265,54  TL   KM21 F           168,94  TL   KMT 26           689,20  TL
KM28 S           239,09  TL   KM22 F           168,94  TL   KMT 28           723,58  TL
KM29 S           276,81  TL   KM23 F           179,29  TL   KMT 30           833,87  TL
KM30 S           257,95  TL   KM24 F           179,29  TL      
KM31 S           337,53  TL   KM25 F           199,99  TL      
KM32 S           276,81  TL   KM26 F           224,14  TL      
KM33 S           367,89  TL   KM27 F           299,92  TL      
KM34 S           333,73  TL   KM28 F           310,27  TL      
KM36 S           390,43  TL   KM29 F           327,52  TL      
KM38 S           428,38  TL   KM30 F           379,27  TL      
KM40 S           466,33  TL   KM31 F           396,41  TL      
KM44 S           579,95  TL   KM32 F           413,43  TL      
KM48 S           708,75  TL   KM33 F           482,54  TL      
KM52 S           856,64  TL   KM34 F           516,93  TL      
KM56 S           977,96  TL   KM36 F           551,43  TL      
KM60 S        1.382,42  TL   KM38 F           603,29  TL      
               
               
               
* Listemizde olmayan ürünler için fiyat ve teslim tarihi alınız        
* AOH ve OH üretimimiz vardır            
* FRM-FRB Tesbit bilezikleri üretimimiz vardır        
KMK-KMFE-KMT-ZMA-AM SOMUN ÇEŞİTLERİ
MALZEME KODU ÖLÇÜ  FİYATI 
KMK 04 M 20X1X32X8                                                       230,00  TL
KMK 05 M 20X1,5X38X9                                                       230,00  TL
KMK 06 M 30X1,5X45X9                                                       241,50  TL
KMK 07 M 35X1,5X52X9                                                       264,50  TL
KMK 08 M 40X1,5X58X11                                                       276,00  TL
KMK 09 M 45X1,5X65X11                                                       287,50  TL
KMK 10 M 50X1,5X70X13                                                       299,00  TL
KMK 11 M 55X2X75X13                                                       333,50  TL
KMK 12 M 60X2X80X13                                                       345,00  TL
KMK 13 M 65X2X85X14                                                       379,50  TL
KMK 14 M 70X2X92X14                                                       414,00  TL
KMK 15 M 75X2X98X14                                                       425,50  TL
KMK 16 M 80X2X105X18                                                       431,25  TL
KMK 17 M 85X2X110X18                                                       437,00  TL
KMK 18 M 90X2X120X18                                                       483,00  TL
KMK 19 M 95X2X125X20                                                       552,00  TL
KMK 20 M 100X2X130X20                                                       575,00  TL
KMFE 04 M 20X1X32X9,5                                                       230,00  TL
KMFE 05 M 25X1,5X38X10,5                                                       230,00  TL
KMFE 06 M 30X1,5X45X10,5                                                       241,50  TL
KMFE 07 M 35X1,5X52X11,5                                                       264,50  TL
KMFE 08 M 40X1,5X58X13                                                       276,00  TL
KMFE 09 M 45X1,5X65X13                                                       287,50  TL
KMFE 10 M 50X1,5X70X14                                                       299,00  TL
KMFE 11 M 55X2X75X14                                                       333,50  TL
KMFE 12 M 60X2X80X14                                                       345,00  TL
KMFE 13 M 65X2X85X15                                                       379,50  TL
KMFE 14 M 70X2X92X15                                                       414,00  TL
KMFE 15 M 75X2X98X16                                                       425,50  TL
KMFE 16 M 80X2X105X18                                                       431,25  TL
KMFE 17 M 85X2X110X19                                                       437,00  TL
KMFE 18 M 90X2X120X19                                                       483,00  TL
KMFE 19 M 95X2X125X20                                                       552,00  TL
KMFE 20 M 100X2X130X21                                                       575,00  TL
KMFE 21 M 105X2X140X21                                                       609,50  TL
KMFE 22 M 110X2X145X21,5                                                       626,75  TL
KMFE 23 M 115X2X150X25                                                       649,75  TL
KMFE 24 M 120X2X155X26                                                       661,25  TL
KMFE 25 M 1205X2X160X27                                                       672,75  TL
KMFE 26 M 130X2X165X28                                                       690,00  TL
KMTA 05 M 25X1,5X42X20                                                       402,50  TL
KMTA 06 M 30X1,5X48X20                                                       425,50  TL
KMTA 07 M 35X1,5X53X20                                                       425,50  TL
KMTA 08 M 40X1,5X58X22                                                       437,00  TL
KMTA 09 M 45X1,5X68X22                                                       460,00  TL
KMTA 10 M 50X1,5X70X24                                                       471,50  TL
KMTA 11 M 55X1,5X75X24                                                       483,00  TL
KMTA 12 M 60X1,5X84X24                                                       500,25  TL
KMTA 13 M 65X1,5X88X25                                                       517,50  TL
KMTA 14 M 70X1,5X95X26                                                       529,00  TL
KMTA 15 M 75X1,5X100X26                                                       546,25  TL
KMTA 16 M 80X2X110X30                                                       563,50  TL
KMTA 17 M 85X2X115X32                                                       598,00  TL
KMTA 18 M 90X2X120X32                                                       609,50  TL
KMTA 19 M 95X2X125X32                                                       644,00  TL
KMTA 20 M 100X2X130X32                                                       667,00  TL
KMTA 22 M 110X2X140X32                                                       690,00  TL
KMTA 24 M 120X2X155X32                                                       713,00  TL
KMTA 26 M 130X3X160X32                                                       747,50  TL
KMTA 28 M 140X3X180X32                                                       776,25  TL
KMTA 30 M 150X3X190X32                                                       805,00  TL
KMTA 32 M 160X3X205X32                                                       828,00  TL
KMTA 34 M 170X3X215X32                                                       862,50  TL
ZMA 15 M 15X1X33X16                                                       425,50  TL
ZMA 20 M 20X1X38X20                                                       454,25  TL
ZMA 20/52 M 20X1X52X25                                                       494,50  TL
ZMA 25 M 25X1,5X45X20                                                       494,50  TL
ZMA 25/58 M 25X1,5X58X28                                                       494,50  TL
ZMA 30/52 M 30X52X1,5X22                                                       506,00  TL
ZMA 30/65 M 30X65X1,5X30                                                       517,50  TL
ZMA 35/58 M 35X58X1,5X22                                                       529,00  TL
ZMA 35/70 M 35X70X1,5X30                                                       540,50  TL
ZMA 40/62 M 40X62X1,5X22                                                       540,50  TL
ZMA 40/75 M 40X75X1,5X30                                                       552,00  TL
ZMA 45/68 M 45X68X1,5X24                                                       575,00  TL
ZMA 45/85 M 45X85X1,5X32                                                       598,00  TL
ZMA 50/75 M 50X75X1,5X25                                                       552,00  TL
ZMA 50/92 M 50X92X1,5X32                                                       621,00  TL
ZMA 55/98 M 55X98X2X32                                                       632,50  TL
ZMA 60/98 M 60X98X2X32                                                       644,00  TL
ZMA 65/2 M 65X105X2X32                                                       667,00  TL
ZMA 70/110 M 70X110X2X35                                                       649,75  TL
ZMA 75/125 M 75X125X2X38                                                       669,30  TL
ZMA 80/120 M 80X120X2X35                                                       690,00  TL
ZMA 90/130 M 90X130X2X38                                                       776,25  TL
ZMA 90/155 M 90X155X2X38                                                       805,00  TL
ZMA 100/140 M 100X140X2X35                                                       862,50  TL
AM 15 M 15X1X30X18                                                       425,50  TL
AM 17 M 17X1X32X18                                                       442,75  TL
AM 20 M 20X1X38X18                                                       454,25  TL
AM 25 M 25X1,5X45X20                                                       460,00  TL
AM 30 M 30X1,5X52X20                                                       483,00  TL
AM 30 M 30X1,5X30                                                       500,25  TL
AM 35 M 35X1,5X65X22                                                       517,50  TL
AM 40 M 40X1,5X65X22                                                       529,00  TL
AM 40/85 M 40X1,5X85X32                                                       540,50  TL
AM 45 M 45X1,5X70X22                                                       552,00  TL
AM 50 M 50X1,5X75X25                                                       575,00  TL
AM 55 M 55X2X85X26                                                       598,00  TL
AM 60 M 60X2X90X26                                                       621,00  TL
AM 65 M 65X2X100X26                                                       644,00  TL
AM 70 M 70X2X100X28                                                       661,25  TL
AM 75 M 75X2X115X30                                                       672,75  TL
AM 80 M 80X2X110X30                                                       690,00  TL
AM 85 M 85X2X115X30                                                       713,00  TL
AM 90 M 90X2X130X32                                                       747,50  TL
AM 100 M 100X2X130X30                                                       776,25  TL
AM 110 M 110X2X140X30                                                       805,00  TL
AM 120 M 120X2X155X30                                                       839,50  TL
AM 130 M 130X2X165X30                                                       874,00  TL
FRM FRB TESBİT BİLEZİKLERİ
TESBİT BİLEZİĞİ  ADET TL.  KULLANILAN
RULMANLAR
KULLANILAN
ADET
SNL-SNH SKF YATAKLAR SNV
FAG YATAKLAR
52/3,5(4,5)     20,01  TL 2205-22205 2 SNH 505 SNV 052
52/5(6)     20,01  TL 1205-20205 2 SNH 506 SNV 053
62/4     20,01  TL 2305-22305 2 SNH 506-605 SNV 062
62/6(5)     20,01  TL 2206-22206 2 SNH 506-605 SNV 062
62/7,5(6,5)     20,01  TL 1305-21305 2 SNH 506-605 SNV 062
72/3,5     20,01  TL 2306 2 SNH 507-606 SNV 072
72/5,5(5)     20,01  TL 2207-22207 2 SNH 507-606 SNV 072
72/7,5(7)     20,01  TL 1306-20306-21206 2 SNH 507-606 SNV 072
72/8,5(8)     20,01  TL 1207-20207 2 SNH 507-606 SNV 072
80/4     20,01  TL 2307 2 SNH 508-607 SNV 080
80/8     20,01  TL 2208-22208 2 SNH 508-607 SNV 080
80/9     20,01  TL 1307-21307-30307 2 SNH 508-607 SNV 080
80/10,5     20,01  TL 1208-20208 2 SNH 508-607 SNV 080
85/3,5     20,01  TL 2209-22209 2 SNH 509 SNV 085
85/5,5(6)     20,01  TL 1209-20209 2 SNH 509 SNV 085
85/8     20,01  TL        
90/4     20,01  TL 2308-22308 2 SNH 510-608 SNV 090
90/9     20,01  TL 1308-21308-20308 2 SNH 510-608 SNV 091
90/10     20,01  TL        
90/10,5     20,01  TL 1210-20210 2 SNH 510-608 SNV 090
100/4     20,01  TL 2309-22309 2 SNH 511-609 SNV 100
100/6     25,99  TL     SNH 511-609 SNV 100
100/8     25,99  TL     SNH 511-609 SNV 100
100/9,5     23,81  TL 1309-21309-20309 2 SNH 511-609 SNV 100
100/9,5     23,81  TL 2211-22211 2 SNH 511-609 SNV 100
100/11,5     23,81  TL 1211-20211 2 SNH 511-609 SNV 100
110/4     21,74  TL 2310-22310 2 SNH 512-610 SNV 110
110/8     26,11  TL 2310-22310 1 SNH 512-610 SNV 110
110/10     23,81  TL 2212-22212 2 SNH 512-610 SNV 110
110/10,5     23,81  TL 1310-21310-20310 2 SNH 512-610 SNV 110
110/13     25,99  TL 1212-20212 2 SNH 512-610 SNV 110
120/4     25,99  TL 2311-22311 2 SNH 513-611 SNV 120
120/8     25,99  TL 2311-22311 1 SNH 513-611 SNV 120
120/10     23,81  TL 2213-22213 2 SNH 513-611 SNV 120
120/11     30,25  TL 1311-21311-20311 2 SNH 513-611 SNV 120
120/12     30,25  TL     SNH 513-611 SNV 120
120/14     30,25  TL 1213-20213 2 SNH 513-611 SNV 120
130/5     25,99  TL 2312-22312 2 SNH 515-612 SNV 130
130/8     28,06  TL     SNH 515-612 SNV 130
130/10     30,25  TL     SNH 515-612 SNV 130
130/12,5     32,32  TL 1312-21312-20312 2 SNH 515-612 SNV 130
130/12,5     32,32  TL 2215-22215 2 SNH 515-612 SNV 130
130/15,5     40,94  TL 1215-20215 2 SNH 515-612 SNV 130
140/5     30,25  TL 2313-22313 2 SNH 516-613 SNV 140
140/10     30,25  TL        
140/11     40,94  TL        
140/12,5     32,32  TL 2216-22216 2 SNH 516-613 SNV 140
140/12,5     32,32  TL 1313-21313-20313 2 SNH 516-613 SNV 140
140/16     40,94  TL 1216-20216 2 SNH 516-613 SNV 140
150/5     32,32  TL        
150/9     40,94  TL        
150/10     32,32  TL        
150/11     47,50  TL        
150/12,5     32,32  TL 2217-22217 2 SNH 517 SNV 150
150/13     47,50  TL        
150/16,5     36,57  TL 1217-20217 2 SNH 517 SNV 150
160/5     32,32  TL 2315-22315 2 SNH 518-615 SNV 160
160/6,3     36,57  TL 23218 2 SNH 518-615 SNV 160
160/10     40,94  TL        
160/12,5     40,94  TL 2218-22218 2 SNH 518-615 SNV 160
160/14     47,61  TL 1315-21315-20315 2 SNH 518-615 SNV 160
160/17,5     49,57  TL 1218-20218 2 SNH 518-615 SNV 160
170/5     40,94  TL 2316-22316 2 SNH 519-616 SNV 170
170/10     40,94  TL        
170/11     55,32  TL        
170/12,5     49,57  TL 2219-22219 2 SNH 519-616 SNV 170
170/14,5     56,01  TL 1316-20316-21316 2 SNH 519-616 SNV 170
170/18     72,91  TL 1219-20219 2 SNH 519-616 SNV 170
180/4,85     40,94  TL 23220 2 SNH 520-617 SNV 180
180/5     40,94  TL 2317-22317 2 SNH 520-617 SNV 180
180/10     47,61  TL 23024 1 S3024  
180/12     53,59  TL 2220-22220 2 SNH 520-617 SNV 180
180/14,5     64,63  TL 1317-21317-20317 2 SNH 520-617 SNV 180
180/18     75,44  TL 1220-20220 2 SNH 520-617 SNV 180
190/5     49,57  TL 2318-22318 2 SNH 618 SNV 190
190/15,5     79,12  TL 1318-20318-21318 2 SNH 618 SNV 190
190/17,5    107,41  TL     SNH 618 SNV 190
200/5,1     49,68  TL 23222 2 SNH 522-619 SNV 200
200/6,5     49,68  TL 2319-22319 2 SNH 522-619 SNV 200
200/10     56,01  TL 23026 1 S-3026  
200/11     60,84  TL        
200/12,5     60,84  TL        
200/13,5     72,91  TL 2222-22222 2 SNH 522-619 SNV 200
200/17,5       7,59  TL 1319-20319-21319 2 SNH 522-619 SNV 200
200/21     79,58  TL 1222-20222 2 SNH 522-619 SNV 200
210/10     56,01  TL 23028 1 S-3028  
215/5     56,01  TL 23224 2 SNH 524-620 SNV 215
215/6,5     56,01  TL 2320-22320 2 SNH 524-620 SNV 215
215/10     60,15  TL        
215/13     70,84  TL        
215/14     70,84  TL 2224-22224 2 SNH 524-620 SNV 215
215/19,5    141,34  TL 1320-21320-20320 2 SNH 524-620 SNV 215
215/22    175,84  TL 1224-20224 2 SNH 524-620 SNV 215
225/10     86,14  TL 23030   S-3030  
230/5     56,01  TL 23226 2 SNH 526 SNV 230
230/10     86,14  TL        
230/13     75,44  TL 2226-22226 2 SNH 526 SNV 230
230/25    300,27  TL 1226-20226 2 SNH 526 SNV 230
240/10     86,02  TL 23032 1 S-3032  
250/5     56,01  TL 23228 2 SNH 528 SNV 250
250/10     86,02  TL 23008 1 SNH 528 SNV 250
250/10     90,16  TL 2228-22228 2 SNH 528 SNV 250
250/28    347,19  TL 1228-20228 2 SNH 528 SNV 250
260/10     86,14  TL 23034 1 S-3034  
270/5     86,14  TL 23230 2 SNH 530 SNV 270
270/10     94,65  TL 23230 1 SNH 530 SNV 270
270/16,5    124,66  TL 2230-22230 2 SNH 530 SNV 270
270/30,5    419,87  TL 1230-20230 2 SNH 530 SNV 270
280/10     94,65  TL 23036 1 S-3036  
280/10   23134 2 SD-3134  
280/22,5   1326-20326 2 SNH 626  
290/5   23232 2 SNH 532 SNV 290
290/10   23038 1 S-3038  
290/17   22232 2 SNH 532 SNV 290
290/33   1232-20232 2 SNH 532 SNV 290
300/10   23136 2 SD-3136  
300/25   1328-20328 2    
310/10   23040 1 S-3040  
320/10   23138 2 SD 3138  
320/26,5   1330-20330 2    
340/10   23044 1 S-3044  
340/10   23140 2 SD-3140  
360/10   23048 1 S-3048  
370/10          
400/10   23052 1 S-3052  
400/10   23148 2 SD-3148  
420/10   23056 1 S-3056  
440/10   23152